Sign in
author image

Phil Lowe

Phil ໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບກິລາແລະການພະນັນສໍາລັບຫຼາຍກວ່າ 20 ປີແລະມີປະສົບການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອຸດສາຫະກໍາການພະນັນອອນໄລນ໌. ລາວໄດ້ຂຽນສໍາລັບຫລາຍໆເວັບໄຊທ໌, ກວມເອົາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກບານເຕະໄປຫາການເມືອງ. ຫ່າງຈາກການພະນັນກິລາ, Phil ຍັງມີປະສົບການຫຼາຍປີໃນການຫຼິ້ນເກມອອນໄລນ໌ ແລະເຮັດວຽກກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພະນັນສາກົນຈໍານວນຫນຶ່ງ.